[ NL ] Oude Biesbosch ambachten keren terug met de seizoenen. Het tegenwoordig kwalitatief slechte riet en wilgenhout wordt in de winter gesneden en gebundeld tot zitobject voor de zomer. Na het seizoen vallen de bundels uit elkaar. Teruggegeven aan de natuur, als voeding voor nieuw wilg en riet.

Het natuurpark ‘De Biesbosch’ was vroeger een ongerept natuurgebied voor materiaalvoorziening. Arbeiders verbleven tijdens de winter wekenlang in de Biesbosch om riet en wilgenhout te kappen. Deze riet en wilgentenen kunnen we opnieuw gaan bundelen. Met een minimale ingreep komen Schoven terug in het landschap als zitobject voor de zomer.

Riet- en wilgafval verspreidt naderhand door water en wind in de Biesbosch. Dit afval speelt voor de flora en fauna een belangrijke rol als substaat, nestmateriaal of drijvend eiland. De rietbank is een seizoensbepaald product dat zich gedraagt naar het oude natuur- en ambachtsritme.

foto's van onderzoek in 'Biesbosch'

[ EN ] Old Biesbosch crafts return with the seasons. Reed is cut down in winter and bundled as furniture piece for summer. After the season the sheaves fall apart. Returned into nature, as compost for new Willow and reed.

In the past National Park ‘Biesbosch’ was a pristine natural area for material supply. Workers stayed for weeks in the ‘Biesbosch’ during wintertime to cut down reeds and willows. These reed and willows can be bundled again. A minimal intervention brings sheaves back in it’s landscape as a furniture piece for summer.

Reed and willow that remains spread by water and wind through the Biesbosch. This waste is important for wildlife as substate, nesting material or floating island. The reed bench is a seasonal product that behaves with the old nature and crafts rhythm.

photos of research in 'Biesbosch'


Nomination DOEN | materiaalprijs


materials: reed and stainless Steel

order | request info